Utställningar & Mässor

SeBra mässan Göteborg

SeBra mässan Göteborg

Datum: 2019-01-29

Synskadades Riksförbund Göteborg hälsar dig varmt välkommen till årets SeBra-mässa med enklare vardagshjälpmedel, optik, information från samhället, habilitering och rehabilitering. Alla är välkomna men fokus ligger på dig som börjat se sämre och dig med en anhörig eller vän som kan behöva veta vilka möjligheter som finns. Du kanske inte är eller ser dig själv som ”synskadad”, men mässan kan förhoppningsvis öppna upp dörrar för hur man faktiskt kan leva och må bra, trots en försämrad syn.

Ögats Dag SRF Uppsala, Scandic Nord Uppsala

Ögats Dag SRF Uppsala, Scandic Nord Uppsala

Datum: 2019-02-09

Välkommen till Ögats Dag!
Datum: Lördag 9 februari 2019
Tid: Kl 08:45 – 15:15
Plats: Scandic Nord, Gamla Uppsalagatan 50 i Uppsala
Pris: 150 kr, inkluderar lunch
Sista anmälningsdag: fredag 25 januari. Kom ihåg att ange ifall du är i behov av särskild kost.
Ögats Dag är späckad med intressanta föreläsningar och utställningar. Du väljer själv vilka aktiviteter du deltar i. Vi håller till i två lokaler som ligger en trappa upp (hiss finns). I lokalen Valhall är det registrering av deltagare från kl 08:45. Kl 09.15 blir det välkomsthälsning och presentation av program och utställare.
I Valhall blir det sedan föreläsningar. Kl 10:00 - 10:45 beskriver Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel, hur ”Rolf 65” löser vardagliga situationer med hjälpmedel som är ”Bra för alla men nödvändiga för en del”. Du får exempelvis tips om belysning, hushållshjälpmedel och mobiltelefoner.
Kl 11:00 - 11:45 pratar SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson på temat ”vikten att få rehabilitering”. Han ger en personligt färgad bild av vilken skillnad en god rehabilitering kan göra. Kl 12.00 och en timme framåt bjuds lunch i Scandics restaurang. Bord finns reserverade.
Kl 13:00 - 14:00 blir det en föreläsning om ögonsjukdomar.
Kl 14:15 - 14:45 får vi veta vad vi som synskadade kan få för hjälp av regionens syncentral och kommunernas syn- och hörselinstruktörer. Sista passet heter ”Kamratstöd, kanske något för dig?”.
I lokalen Birka pågår parallellt utställning av hjälpmedel
kl 10:00 - 14:45. Utställare är: Insyn Scandinavia AB, Iris Hjälpmedel AB samt Polar Print Försäljning AB. Här kommer du hitta synhjälpmedel för alla situationer, allt från avancerade datatekniska hjälpmedel till vardagliga enkla

SYNEXPO Växjö

SYNEXPO Växjö

Datum: 2019-03-21

Mer info kommer

SYNEXPO Borlänge

SYNEXPO Borlänge

Datum: 2019-03-27

Mer info kommer

FFS Konferens med Forum Vision

FFS Konferens med Forum Vision

Datum: 2019-04-03

Synkonferens 3–4 april 2019
Scandic Ariadne Stockholm FFS i samarbete med Forum Vision
Program
Onsdag 3/4
9.00 – 10.00 Registrering, kaffe och utställning
10.00 – 10.15 Inledning
10.15 -11.00 Utställare presentation 11.00 -12.00 Föreläsning
Stefan Johansson
Hur personer med synnedsättning använder internet.
12.00 – 13.30 Lunch och utställning
13.30 – 14.30 Föreläsning
Denise Cresso – Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
14.30 – 15.00 Kaffe och utställning
15.00 – 16.00 Föreläsning Mona-Lisa Möller
Om traumatisk hjärnskada och synutmaningar
16.00 – 16.30 Utställning
16.30 Mingel och Årsmöte 19.30 Gemensam middag
Torsdag 4/4 8.30 – 9.30 Workshops
9.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 11.00 Workshops
11.15 – 12.15 Workshops
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 -14.15 Föreläsning Torbjörn Svensson
”När synen och hörseln försvinner – vem är jag då?”
14.15 -14.30 Avslutning
14.30 Kaffe och hemfärd
Workshops: Om min masteruppsats- Lise-Lotte Ljunggren, Teknik – Jenny Nygren, Orientering och förflyttning – Inger Berndtsson, SRF:s aktuella undersökningar – Mikael Ståhl, Chans till dispens – Krister Inde, Äldre med synnedsättning – Åsa Lodin, Ekolokalisering – Leif Sunesson
Anmälan till konferensen sker via FFS hemsida: www.ffss.se senast 22 februari 2019. Behov av hörselslingor, specialkost, punktskrift med mera meddelas på anmälan

Länk till webbplats: https://ffss.se/

SYNEXPO Örebro

SYNEXPO Örebro

Datum: 2019-04-10

Mer info kommer

SRF Medlemsforum Stockholms Waterfront Congress Center

SRF Medlemsforum Stockholms Waterfront Congress Center

Datum: 2019-05-03

SRF Medlemsforum Stockholms Waterfront Congress Center

I²-DAGEN

I²-DAGEN

Datum: 2019-10-16

Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en informations- & utbildningsdag