FFS Konferens med Forum Vision

Datum: 2019-04-03

Synkonferens 3–4 april 2019
Scandic Ariadne Stockholm FFS i samarbete med Forum Vision
Program
Onsdag 3/4
9.00 – 10.00 Registrering, kaffe och utställning
10.00 – 10.15 Inledning
10.15 -11.00 Utställare presentation 11.00 -12.00 Föreläsning
Stefan Johansson
Hur personer med synnedsättning använder internet.
12.00 – 13.30 Lunch och utställning
13.30 – 14.30 Föreläsning
Denise Cresso – Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
14.30 – 15.00 Kaffe och utställning
15.00 – 16.00 Föreläsning Mona-Lisa Möller
Om traumatisk hjärnskada och synutmaningar
16.00 – 16.30 Utställning
16.30 Mingel och Årsmöte 19.30 Gemensam middag
Torsdag 4/4 8.30 – 9.30 Workshops
9.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 11.00 Workshops
11.15 – 12.15 Workshops
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 -14.15 Föreläsning Torbjörn Svensson
”När synen och hörseln försvinner – vem är jag då?”
14.15 -14.30 Avslutning
14.30 Kaffe och hemfärd
Workshops: Om min masteruppsats- Lise-Lotte Ljunggren, Teknik – Jenny Nygren, Orientering och förflyttning – Inger Berndtsson, SRF:s aktuella undersökningar – Mikael Ståhl, Chans till dispens – Krister Inde, Äldre med synnedsättning – Åsa Lodin, Ekolokalisering – Leif Sunesson
Anmälan till konferensen sker via FFS hemsida: www.ffss.se senast 22 februari 2019. Behov av hörselslingor, specialkost, punktskrift med mera meddelas på anmälan

Länk till webbplats: https://ffss.se/

Se fler utställningar & mässor »