Kvalitetspolicy

INSYNs kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

  • Vi levererar produkter och tjänster i tid och enligt avtal
  • Vi ligger i framkant och har mycket god kunskap inom tekniska hjälpmedel för synskadade
  • Vi skapar nöjda kunder genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller både specificerade och outtalade kvalitetskrav
  • Vi är pålitliga som affärspartner och arbetsgivare
  • Vi har hög tillgänglighet och är effektiva i vår hantering av supportärenden
  • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners
  • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som mycket prisvärda och attraktiva av våra kunder

Varje anställd åtar sig att:

  • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter
  • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster