Miljöpolicy

Vi på Insyn strävar efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en bättre miljö genom att:

  • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan 
  • Efterfråga ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer och samarbetspartners i möjligaste mån
  • Minska vår pappersförbrukning genom e-leveranser och digital kommunikation av bland annat manualer  
  • Sträva efter att minska antalet transporter genom samleveranser
  • Skapa ett miljömedvetande hos våra anställda

Varje anställd hos oss åtar sig att:

  • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
  • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet